استفاده از دستگاه هایی که برای کنترل قند خون هر روز باید نوک انگشت افراد را سوراخ کنند، تجربه لذت بخشی نیست ولی یک روش جدید می تواند جلوی این رنج را بگیرد.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از نیواطلس، استفاده از دستگاه هایی که برای کنترل قند خون هر روز باید نوک انگشت افراد را سوراخ کنند، تجربه لذت بخشی نیست ولی یک روش جدید می تواند جلوی این رنج را بگیرد.

 پیش از این برخی محققان از تولید حسگرهای خاص کنترل قند خون خبر داده بودند ولی محققان دانشگاه واشنگتن این روش درمانی را یک گام به پیش برده اند.

آنها می گویند با استفاده از چاپگرهای سه بعدی قادر به تولید الکترودهای ارزان قیمتی هستند که در محیط های پاکیزه آزمایشگاهی تولید می شوند و از انعطاف بالایی برخوردار هستند.

این الکترودهای منعطف کنترل قند خون، از طریق رسوب کربن و یک پلیمر دارای آنزیم بر روی یک صفحه خاص عمل می کنند و تماس آنها با بدن برای انتقال اطلاعات و بررسی سطح قند خون کافی است.

انتقال سریع و مستقیم داده ها به الکترودهای مذکور نیز امکان اشتباه را در محاسبه میزان قند خون به حداقل می رساند. نکته مهم دیگر غیرسمی بودن جوهر مورد استفاده در این فرایند و امکان تولید الکترودها در یک اتاق عادی است. قرار است در آینده این الکترودها به طور کامل در یک ابزار پوشیدنی و قابل حمل سبک نصب شوند و استفاده از انها ساده تر گردد.