پرینتر سه بعدی S5050 دارای ابعاد 730x730x730 mm بوده و قادر به پرینت با ابعاد  500x500x500 mm است. این پرینتر دارای 4 بال اسکرو در سیستم حرکتی در جهت ارتفاع است. همچنین دارای سیستم کالیبراسیون خودکار جهت کالیبره کردن صفحه پرینت است.

ادامه مطلب …

پرینتر سه بعدی JUMBO دارای ابعاد 730x1480x1480 mm بوده و قادر به پرینت با ابعاد  500x1200x1200 mm است. این پرینتر دارای 4 بال اسکرو در سیستم حرکتی در جهت ارتفاع است. همچنین دارای سیستم کالیبراسیون خودکار جهت کالیبره کردن صفحه پرینت است.

ادامه مطلب …

پرینتر سه بعدی S3030 V2 دارای ابعاد 480x480x710 mm بوده و قادر به پرینت با ابعاد  300x300x400 mm است. این پرینتر مجهز به هیت بد بوده و سرعت پرینت این مدل بالاتر مدل های بزرگتر است.

ادامه مطلب …